ความหวังคือสิ่งที่ผลักดันเรา

สู่อนาคตที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้
โดยเลือกที่จะดำเนินการ
อย่างมุ่งมั่น เพื่อยืนหยัด เพื่อสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
หรือสถานการณ์ใด
เพื่อโอบกอดความหวังและก้าวต่อไป
KANEBO เชื่อมั่นว่านี่คือภารกิจของเรา

OUR ACTIONS

OUR ACTIONS

OUR ACTIONS

KANEBO มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าและสังคมของเราอย่างจริงใจ
ผ่านความคิดริเริ่มที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังสำหรับทุกคน

img_our_action_01

โครงการ Pink Ribbon

เพื่ออนาคตที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง

KANEBO สนับสนุนโครงการ Pink Ribbon ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความสำคัญของการตรวจหาและรักษามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม ตั้งแต่ปี 2017 เราได้ร่วมมือกับสมาคม NPO Japan Society of Breast Health ที่ได้รับการรับรองในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เราเข้าร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การแจกจ่ายแผ่นพับเกี่ยวกับวิธีการตรวจเช็คหน้าอกด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

* นี่คือกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นของญี่ปุ่น ซึ่งอาจแตกต่างจากความร่วมมือของแต่ละประเทศ

img_our_action_02

การออกแบบเพื่อทุกคน

ประสบการณ์ที่สะดวกสบายตั้งแต่ต้นจนจบ

ผลิตภัณฑ์ KANEBO ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น KANEBO CUSTOM COMPACT ซึ่งเป็นตลับแบบพกพาที่ลูกค้าสามารถเลือกวางผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆตามต้องการ เช่น จัดวางตามความถนัดของมือที่แตกต่างกันและจัดวางตามความถี่ในการใช้งาน ซึ่งการออกแบบนี้คำนึงถึงผู้ใช้แต่ละคนมากยิ่งขึ้น

*ตัวอย่างของ KANEBO CUSTOM COMPACT ที่ประกอบด้วย KANEBO EYE COLOR DUO (03, 05, 11)

img_our_action_03

ไม่มีการทดลองกับสัตว์

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต

KANEBO พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมถึงเวชสำอางค์) โดยไม่มีการทดสอบกับสัตว์* และไม่มีแผนที่จะทำการทดสอบนี้ในอนาคต เรายึดมั่นในความปลอดภัย เราดำเนินการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยภายใน รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการบันทึกและรวบรวมไว้อย่างครอบคลุมของเรา

*ไม่รวมกรณีที่มีโอกาสเกิดน้อย เช่น เมื่อจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่อสาธารณะหรือเมื่อรัฐบาลของประเทศหรือภูมิภาคกำหนด

img_our_action_04

ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ

สำหรับโลกที่ทุกคนยอมรับความต่างที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตน

KANEBO มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวข้ามขอบเขตระหว่างชายและหญิง ยกตัวอย่างเช่น KANEBO SCRUBBING MUD WASH คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบความรู้สึกสะอาด สดชื่นซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

img_our_action_05

กระดาษรีไซเคิลและวัสดุที่ผ่านการรับรอง FSC®*1

ใช้ทรัพยากรรีไซเคิล

KANEBO พัฒนาเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกที่เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม*2 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษและถุงบางส่วนเกิดจากแนวคิดการใช้วัสดุอย่างยั่งยืน เช่น กระดาษรีไซเคิลหรือไม้ที่ผ่านการรับรอง FCS® certified materials*1 (FSC®N002281)นอกจากนี้ เรายังดำเนินการเชิงรุกสู่สังคมที่เน้นการรีไซเคิล เช่น การลดการห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกและการใช้วัสดุรีไซเคิล

FSC: FORESTS FOR ALL FOREVER logo

*1 FSC คือ องค์การจัดการด้านป่าไม้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร ที่มีการกำหนดนโยบายเพื่อทุ่มเทให้กับการจัดการป่าไม้ ของโลกเป็นไปอย่างมีรับผิดชอบ
*2 โปรดทราบว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษประเภทนี้อาจฉีกขาดหรือเประเปื้อนได้ง่าย แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Page Top