4_layering_cotton

4 LAYERING COTTON

NEW

แผ่นสำลีความหนาสี่ชั้นช่วยขจัดสิ่งสกปรกอย่างอ่อนโยนและทั่วถึงตามความต้องการ

แผ่นสำลีขนาดใหญ่ ไม่เป็นขุย ไม่จับตัวเป็นก้อน และอ่อนโยนต่อผิวหนัง สามารถใช้งานได้หลากหลาย

KANEBO 4 LAYERING COTTON
1 ชนิด 100 ชิ้น

ใช้สำลีแผ่นทั้งสี่ชั้นพร้อมกัน หรือแยกชั้นใช้ สำหรับการดูแลความชุ่มชื้น การล้างออก หรือการดูแลเป็นพิเศษ

ผิวสัมผัสละเอียดช่วยขจัดสิ่งสกปรกอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยผิวสัมผัสของสำลีทั้งแผ่น และมีความอ่อนโยนต่อผิว

ให้ความรู้สึกนุ่มนวลโดยไม่เกิดขุยหรือจับตัวเป็นก้อน

ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการดูแลผิวหน้าและผิวกาย

สิ่งที่เราจะช่วยอนาคตได้

img_tcp_logo

img_tcp_logo

img_sm_tcp_logo

โครงการ Tohoku Cotton
โครงการ Tohoku Cotton มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นผ่านการทำเกษตรกรรม
โดยส่งเสริมการปลูกฝ้ายบนดินที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ เนื่องจากสภาวะดินเค็มจากเหตุการณ์สึนามิ รวมไปถึงการปั่นด้าย จนกระทั่งการวางแผนการกระจายสินค้าและการค้าฝ้าย KANEBO สนับสนุนโครงการนี้ผ่านผลิตภัณฑ์ 4 LAYERING COTTON

  • นำเส้นใยฝ้ายละเอียดที่ไม่สามารถนำไปปั่นเป็นด้ายและถูกคัดทิ้งมาใช้ใหม่
  • ลำสีที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทั้งบนดินและในน้ำทะเล
  • ประกอบด้วยเส้นใยฝ้ายแบบ non-absorbent ชวยลดการใช้สารเคมี อาทิสารฟอกสีในการผลิต
  • ใช้หมึกชีวภาพ

img_logo_biomass

หมึกพิมพ์ของซองบรรจุภัณฑ์ใช้หมึกที่มีส่วนประกอบจากพืช เครื่องหมาย Biomass Mark (เครื่องหมายรับรองที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น)คือเครื่องหมายที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากทรัพยากรที่เป็นต้นกำเนิดทางชีวภาพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ


วิธีใช้

  • สามารถแยกออกได้เป็น 4 ชั้นเพื่อใช้เป็นมาส์กสำหรับใบหน้า

เมื่อใช้สำหรับเช็ด

  • เมื่อชั้นบนเริ่มสกปรก สามารถลอกออกเพื่อใช้ชั้นต่อไปได้


Page Top