01 Grayish Brown
สีเทาอมน้ำตาลที่ให้ภาพลักษณ์ที่ดูเท่ห์แต่แฝงไว้ด้วยความสง่างาม

วิธีใช้

1. ใช้แปรงเกลียวปัดขนคิ้ว

2. ลงสี A ที่เป็นสีอ่อนบริเวณหัวคิ้วโดยใช้แปรงหัวใหญ่

3. วาดทรงคิ้วโดยเกลี่ยสี A และ B ด้วยแปรงหัวใหญ่

4. ใช้แปรงด้านแคบลงสี C ซึ่งเข้มที่สุดตามแกนกลางของคิ้ว จากนั้นไล่สีโดยเพิ่มสีเข้มด้านในขนคิ้ว

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ