01 Neutral Grayish
เน้นรูปทรงคิ้วโดดเด่นเพื่อคิ้วสวยน่าประทับใจ

02 Neutral Brownish
จัดแต่งรูปทรงคิ้วอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมมอบสีขนคิ้วที่อ่อนลง

วิธีใช้

ใช้หลังเขียนคิ้วด้วยดินสอหรือพาวเดอร์เขียนคิ้ว
1. หวีคิ้วตามเส้นขนคิ้วโดยใช้แปรงด้านยาว (A) ปัดให้สีสม่ำเสมอ
2. แล้วจัดแต่งทรงคิ้วให้เป็นระเบียบตามแนวขนคิ้ว
* ใช้ขนแปรงด้านสั้น (B) เพื่อเน้นคิ้วให้ดูชัดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ